Obec Tři Studně

obec v samém srdci Vysočiny

Telefon: +420 566 619 268
www.tristudne.cz
MENU
22.12.2017

Svoz komunálního odpadu v době vánočních svátků - TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě

TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě oznamují, že svoz komunálního odpadu v době vánočních svátků bude proveden následovně :

Za pondělí 25.12. 2017 bude proveden náhradní svoz v sobotu 23.12.2017

Za pondělí 1.1.2018 bude proveden náhradní svoz v sobotu 30.12.2017

V ostatních dnech zůstane svoz bez změn

Podle ustanovení čl.7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky Města Nové Město na Moravě č. 4/2012 je vlastník svozové nádoby  povinen  zajistit přistavení sběrných nádob ve večerních hodinách předchozího dne nebo v ranních hodinách svozového dne (nejpozději do 5,00 hod.) a úklid nejpozději ve večerních hodinách svozového dne.

Pokud nebude sběrná nádoba ke svozu přistavena v daném termínu, bude vyvezena až při dalším řádném svozu.