Dění v obci

V obci se koná několik pravidelných akcí opakujících se každý rok. Zároveň také pořádáme akce jednorázové, jež naleznete v aktualitách.

Závody psích spřežení

Pravidelná akce konaná obvykle 2x ročně -na začátku roku v lednu na saních a na podzim na kárách.

Oslavy obce

Každoročně začátkem července Obec Tři Studně pořádá oslavy obce.

Otvírání studánek Barborka a Vitulka

Tradiční akce konající se vždy poslední sobotu v květnu u lesních studánek.

Obec - Dění v obciObec - Dění v obciObec - Dění v obciObec - Dění v obci