Obec Tři Studně

obec v samém srdci Vysočiny

Telefon: +420 566 619 268
www.tristudne.cz
MENU

Poplatky 2019

 

Pokyny pro platby

Bankovní spojení: Základní účet obce: 35723751/0100 u KB Žďár nad Sázavou

Účet obce pro platby za vodné a stočné: 107-1578080267/0100 u KB Žďár nad Sázavou

 

Komunální odpad

Od 1.1.2017 vstoupila platnost Obecně závazná vyhlášky obce Tři Studně č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhlášku si můžete stáhnout zde nebo jí naleznete v sekci Vyhlášky

Nájem z pozemků a veřejných prostranství

Poplatek za nájem za užívání veřejného prostranství řeší obecně závazná vyhláška č. 5/2013.

Vyhlášku si můžete stáhnout zde nebo jí naleznete v sekci Vyhlášky