Poplatky 2024

 

Pokyny pro platby

Bankovní spojení: Základní účet obce: 35723751/0100 u KB Žďár nad Sázavou

Účet obce pro platby za vodné a stočné: 107-1578080267/0100 u KB Žďár nad Sázavou

cena za pitnou vodu - 31,- Kč/m3

cena za odpadní vodu - 45,- Kč/m3

cena za navážení jímek - 560,- Kč/m3

 

 

Komunální odpad

Od 1.1.2024 vstoupila v platnost Obecně závazná vyhláška obce Tři Studně č.1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Vyhlášku si můžete stáhnout zde nebo jí naleznete v sekci Vyhlášky

Nájem z pozemků a veřejných prostranství

Poplatek za nájem za užívání veřejného prostranství řeší obecně závazná vyhláška č. 4/2019.

Vyhlášku si můžete stáhnout zde nebo jí naleznete v sekci Vyhlášky