MENU
Zavřít
26.11.2021

USNESENÍ VLÁDY ČR - Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky

USNESENÍ VLÁDY ČR - Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky po dobu 30 dnů.

HROMADNÉ AKCE

Na hromadných akcích se za splnění určitých podmínek může nadále na jednom místě vyskytovat současně 100 osob (oproti dosavadnímu 1000 osob) bez rozlišení na venkovní a vnitřní prostory, tyto počty se však vztahují pouze na akce, kde tyto osoby budou schopny doložit podstoupené očkování anebo prodělané onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech. Jinak se uplatní omezení, které umožňuje přítomnost nejvýše 20 osob na jednom místě. Nadále není až na výjimky možné prokazovat bezinfekčnost PCR testy, ty jsou akceptovány jen u osob mladších 18 let nebo u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci.

Zmíněné omezení je však obecného charakteru, pro spoustu akcí nadále platí celá řada výjimek či odlišných úprav, k nimž patří svatby či pohřby, zasedání orgánů veřejné moci a právnických osob, shromažďování, sportování, koncerty, divadelní a filmová představení atd., ve všech případech však platí stejné omezení ohledně prokazování bezinfekčnosti.

Zřejmě nejzásadnější změnou je zákaz vánočních trhů (vyjma prodeje stromků, chvojí, jmelí a ryb). Rozsvěcení vánočních stromů sice může teoreticky proběhnout, avšak velice omezeném režimu a s maximálně 100 účastníky.